Upozornění

Korektury, modelování, nákup fotografií, skenování, změny barevných výtisků a dopravní náklady poštou nebo kurýrem se bude fakturovat nad rámec výše uvedených sazeb. Návrhy rozvržení (layouty), online náhledy a výtisky náhledů se mohou barevně lišit od finálního produktu. Fotografie, texty a celkové grafické dílo dodané grafickým studiem Eternia je majetkem grafického studia Eternia. Dílo bude zálohováno pouze 2 roky.

Jestliže se část nabídky oddělí nebo změní, může se následně změnit i celková cena. Designy mohou obsahovat fotografie. Fotografie z online knihoven, pokud budou použity, budou fakturovány nad rámec této cenové nabídky a klient bude o ceně předem informován. Výrobní cena díla je založena na parametrech uvedených v této nabídce a může se změnit po obdržení konečných instrukcí.

Platební podmínky

Práce na projektu bude zahájena až po obdržení zálohy (50% z celkové částky). Doplatek bude fakturován po ukončení práce na projektu fakturou splatnou do 14ti dnů od data vystavení. Pokud nebude faktura uhrazena do data splatnosti, celková cena zakázky bude navýšena o 10%. Všechny uvedené ceny jsou platné pouze 30 dnů od data nabídky uvedeného výše. Celková cena neobsahuje DPH (21%).

Fakturace

V případě nesrovnalostí kontaktujte během reklamační doby (7 pracovních dní od data vystavení faktury) naše grafické studio. Na pozdější reklamace nemusí být brán zřetel. Prosím, nezapomeňte zkontrolovat také Vaše fakturační údaje.

Faktury po splatnosti

Pokud nebude faktura uhrazena do data splatnosti, celková cena zakázky bude navýšena o 10% a bude vystavena nová faktura.

Živnostník je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 1 (č. j.: ÚMČP1/8957/2010/ZAC/4).